Frottis

      Comments Off on Frottis

Frottis is het aanbrengen van weinig, halfdroge verf over een reeds aangebrachte kleur, met de bedoeling deze slechts voor een gedeelte te bedekken.

De onderlaag moet minstens handdroog zijn anders kunnen de kleuren alsnog gemengd worden, waardoor het speciale effect toch nog verdwijnt.
Deze techniek kan in alle stadia van uw werk worden toegepast, maar meestal wordt het pas in de laatste fase gebruikt.

De omgekeerde frottis techniek is poetsen en schrapen.

Als u met een lap of een doek de nog natte of enigszins natte verflagen weg neemt, ontstaan er bijzondere effecten.

Door de textuur van uw linnen of penseelstreek zijn hoogsels ontstaan, als u deze kleur met poetsen wegneemt, blijven er  in de kuiltjes verf staan. Deze techniek kan in alle stadia van het werken toegepast worden. Het is een omgekeerde frottis techniek die vooral wordt gebruikt bij het schilderen van luchten.