Monthly Archives: December 2009

Frottis

      Comments Off on Frottis

Frottis is het aanbrengen van weinig, halfdroge verf over een reeds aangebrachte kleur, met de bedoeling deze slechts voor een gedeelte te bedekken. De onderlaag moet minstens handdroog zijn anders kunnen de kleuren alsnog gemengd worden, waardoor het speciale effect toch nog verdwijnt. Deze techniek kan in alle stadia van uw werk worden toegepast, maar meestal wordt het pas in… Read more »

Transparante en/of dekkende kleuren in olieverf

Olieverf is te verkrijgen in transparante, semi-transparante en dekkende kleuren. Transparante kleuren zijn met name geschikt om te glaceren. Dekkende kleuren zijn geschikt om diepte te creëren  in een schilderij. Zelfs de kleur wit heeft een transparante (zinkwit) en een dekkende kleur wit. (titaanwit) Op de tubes van de betreffende fabrikanten staat vermeld (vaak met ++) welke mate van transparantie… Read more »

Nat-in-nat schilderen/alla prima

      Comments Off on Nat-in-nat schilderen/alla prima

Alla prima of Nat-in-nat techniek is een schildertechniek waarbij nieuwe verf wordt toegevoegd aan voorafgaande lagen nog natte verf. Bij deze techniek dient het werkstuk in korte tijd te worden voltooid. Meestal zijn deze alla prima schilderijen klein, omdat het in een sessie wordt geschilderd. Vaak wordt er ook geen ondertekening gemaakt of desnoods worden heel summier de grote lijnen… Read more »